ss

23 ส.ค. 2553

วิธีการใช้เกียร์สำหรับมือใหม่

โดยทั่วไประบบเกียร์ของ Mountain Bike ที่ใช้กันอยุ่จะมีจำนวนเกียร์ 21, 24 และ 27 เกียร์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ


ส่วนที่ 1 ส่วนของชุดจานหน้า จะมีทั้งหมด 3 ใบ แต่ละใบจะมีขนาดต่างกันตั้งแต่เล็กไปใหญ่ เช่น 22, 32, 42 ฟัน

ส่วนที่ 2 ส่วนของชุดเฟืองหลัง จะมีตั้งแต่ 7, 8 และ 9 ชั้น ซึ่งถ้าเรานำเฟือง 7 ชั้น มาใส่กับใบจานหน้า 3 ใบ ก็จะได้เกียร์ 21 สปีด เช่นเดียวกัน ถ้านำเฟืองหลัง 8 ชั้น หรือ 9 ชั้น มาใส่ก็จะได้จำนวนสปีด 24 และ 27 ตามลำดับ (นำจำนวนเฟืองคูณกับใบจาน จะได้จำนวนสปีด)

ส่วนที่ 3 มือเปลี่ยนเกียร์ แบ่งออกเป็นสองแบบคือ


3.1 แบบหมุน การเปลี่ยนเกียร์ทำได้โดย การบิดข้อมือขึ้นลงโดยเกียร์แบบหมุนจะติดอยู่ที่ปลายแฮนด์ด้านใน ก่อนถึงมือจับ ซึ่งจะแยกเป็นสองข้าง ข้างขวาเป็นตัวเปลี่ยนเฟืองหลัง ข้างซ้ายเป็นตัวเปลี่ยนใบจานหน้า


3.2 แบบใช้นิ้วกดเกียร์ แบบนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าแบบใช้มือหมุน จะมีตัวเปลี่ยนเกียร์ 2 ส่วน ส่วนแรกจะใช้นิ้วชี้กด ส่วนที่สองจะใช้นิ้วโป้งกด วิธีใช้กันง่ายๆ คือ นิ้วชี้กดคือการเปลี่ยนเกียร์ลง ใช้นิ้วโป้งกดคือการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นทั้งด้านซ้ายและขวาใช้งานเช่นเดียวกัน


ที่มา www.probike.co.th


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความจักรยานที่เกี่ยวข้อง