ss

2 ก.ย. 2553

ปฏิทินข่าวการแข่งขันจักรยาน เดิอน กันยายน 2553

- วันที่ 19 กันยายน 2553

เชิญนักแข่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน สาธารณสุขเชียงรายเสือภูเขา สนามที่ 2"หิรัญนครเงินยาง เสือภูเขา" ครั้งที่ 2


1.สาธารณสุขเชียงราย MTB ณ ทะเลสาบเชียงแสน สนามที่ 2 ประจำปี 2553


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 ลงทะเบียน 07.00 น. – 08.30น. ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน


2.วัตถุประสงค์


1.รณรงค์ การใช้จักรยานแทนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เนื่องในวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (20 กันยายน 2553) CAR FREE DAY 2010 “ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจลดโลกร้อน“


2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป สนใจ และให้ความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการปั่นจักรยาน


3.ประเภทการแข่งขัน


3.1 ประเภทประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น 15 รุ่น - ระยะทาง 10 กม. ต่อรอบ


1. อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (รหัส A1) จำนวน 2 รอบ
2. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย (รหัส A2) จำนวน 3 รอบ
3. อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (รหัส A3) จำนวน 3 รอบ
4. ทั่วไป ชาย (รหัส A4) จำนวน 3 รอบ
5. อายุ 30 – 34 ปี ชาย (รหัส A5) จำนวน 3 รอบ
6. อายุ 35 – 39 ปี ชาย (รหัส A6) จำนวน 3 รอบ
7. อายุ 40 – 44 ปี ชาย (รหัส A7) จำนวน 3 รอบ
8. อายุ 45 – 49 ปี ชาย(รหัส A8 จำนวน 3 รอบ
9. อายุ 50 – 54 ปี ชาย (รหัส A9) จำนวน 3 รอบ
10. อายุ 55 – 59 ปี ชาย (รหัส A10) จำนวน 3 รอบ
11. อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (รหัส A11) จำนวน 3 รอบ
12. น้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป (รหัส A12) จำนวน 2 รอบ
13. อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง (รหัส A13)จำนวน 2 รอบ.
14. ทั่วไป หญิง (รหัส A14) จำนวน 2 รอบ
15. อายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง (รหัส A15) จำนวน 2 รอบ


3.2 ประเภทบุคลากรสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 6 รุ่น ระยะทาง 9 กม.


1. ทั่วไป ชาย (รหัส B1) จำนวน 2 รอบ
2. อายุ 30 – 39 ปี ชาย (รหัส B2) จำนวน 2 รอบ
3. อายุ 40 - 49 ปี ชาย (รหัส B3) จำนวน 2 รอบ
4. อายุ 50 ปี ชายขึ้นไป (รหัส B4) จำนวน 2 รอบ
5. ทั่วไป หญิง (รหัส B5) จำนวน 2 รอบ
6. อายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง (รหัส B6) จำนวน 2 รอบ.

3.3 ประเภทเสือท้องถิ่น เฉพาะคนเชียงแสนเท่านั้น มี 5 รุ่น ระยะทาง 9 กม.


1. ชายทั่วไป รหัส C1
2. หญิงทั่วไป รหัส C2
3. รุ่นเยาวชน ชาย - หญิง รหัส C3
4. รุ่นหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป รหัส C4
5. รุ่นชายอายุ 50 – 59 ปี รหัส C5
6. รุ่นชายอายุ 60 ปีขึ้นไป รหัส C6

4.รางวัลการแข่งขัน
4.1 ถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1 – 5 ทุกประเภท และทุกรุ่น
4.2 เหรียญรางวัล ผู้ที่ลงทะเบียน 300 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล


5.ค่าสมัคร ประเภทบุคลากรสาธารณสุข และ ประเภทประชาชนทั่วไป 200 บาท รุ่นท้องถิ่น 150 บาท


6.ระเบียบการแข่งขัน
6.1 จักรยานต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น การนับอายุใช้ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบปี พ.ศ.เกิด
6.2 ใช้ระเบียบการแข่งขันของจักรยานเสือภูเขา หากเกิดปัญหาใด ๆ ให้การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นอันสิ้นสุด


7.กำหนดการ


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 ลงทะเบียน ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
- 07.00-08.30 น. สมัคร และลงทะเบียน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
- 08.00 พิธีเปิดการการรณรงค์การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ เนื่องในวันปลอดรถ ลดโลกร้อน CAR FREE DAY 2010 พร้อมกันทั่วประเทศ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และร้องเพลงชาติพร้อมกัน
- 09.00 ปั่นฟรีรันไปที่สนามแข่ง ทะเลสาบเชียงแสน
- 09.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา
-11.30 มอบรางวัลการแข่งขัน


8.การบริการ
8.1บริการอาหารกลางวันแก่นักกีฬาที่ลงทะเบียนแข่งขันทุกคน
8.2 ต่างจังหวัดบริการสถานที่กางเต้นท์


9. ติดต่อสอบถาม
- คุณวิเชียร สุวรรณรัตน์ สาธารณสุข อ. เชียงแสน 08-7296-6209
- คุณผจญ ใจกล้า สาธารณสุข อ. แม่จัน 08-1993-6342
- คุณอุดม ไชยชมภู สสอ.เชียงแสน 08-1796-8553 คุณวันชัย พุทธวารินทร์ 08-9759-4708


หมายเหตุ ประเภทบุคลากรสาธารณสุข หมายถึง ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ (แสดงบัตร)


สนับสนุนและดำเนินการโดย เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงแสน-ดอยหลวง, สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน, ชมรมจักรยานเสือสุขภาพเชียงราย-เชียงแสน
-----------------------------------

- วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
ชมรมจักรยานไดโนไบค์กาฬสินธุ์และหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอเชิญรวมพลคนจักรยานร่วมแข่งขันรายการ ร่วมใจลดโลกร้อน KALASIN CAR FREE DAY 2010

การแบ่งรุ่นการแข่งขัน
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย หญิง)
2. รุ่นทั่วไป (ชาย หญิง)
3. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย หญิง)
4. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย หญิง)
5. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย หญิง)

รางวัลการแข่งขัน
- คู่ชนะเลิศรุ่นทั่วไปอันดับที่ 1-20 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ (1 ทีม 2 ถ้วย)
- คู่ชนะเลิศรุ่นทั่วไปอันดับที่ 1-7 รับเงินรางวัล 2,000-1,500-1,200-1,000-800-600-500
- คู่ชนะเลิศรุ่นอื่น ๆ อันดับที่ 1-10 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ (1 ทีม 2 ถ้วย)
- คู่ชนะเลิศรุ่นอื่น ๆ อันดับที่ 1-5 รับเงินรางวัล 1,000-700-500-400-300

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณ Ped-Kalasin โทร. 087-2222349
---------------------------------------------

- วันที่ 24-26 กันยายน 2553
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 4 ที่จ.อุบลราชธานี
- วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 53 เป็นการแข่งขันจักรยานเสือหมอบประเภท Individual Time Trial
- วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 53 ช่วงเช้าเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทดาวน์ฮิล ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท ครอสคันทรี่
- วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 53 เป็นการแข่งขันจักรยานเสือหมอบประเภท Inline Race โดยการแข่งจักรยานเสือหมอบ Inline Race มีการเพิ่มรุ่นอายุ 30-39 ปี , รุ่น 40-49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดที่ 02-7193340-2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความจักรยานที่เกี่ยวข้อง