ss

23 ก.ค. 2554

การวัดปริมาณการฝึกซ้อมการปั่นจักรยาน

การวัดปริมาณการฝึกซ้อมการปั่นจักรยาน


ในการฝึกซ้อมจักรยาน วิธีวัดปริมาณของการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญ นักจักรยานไทยส่วนมากจะพูดถึงระยะทางฝึกซ้อมเป็นหลัก บางคนอาจจะพูดว่าซ้อม 500 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเขาฝึกขี่แค่ 250 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอที่จะลงแข่งขันได้


เป็นที่น่าเสียดายว่าการวัดปริมาณการฝึกซ้อมที่เป็นระยะทางไม่ได้บอกอะไรเรามากนักเพราะ “มันไม่ได้บอกว่าเราขี่ในระยะดังกล่าวอย่างไร” เราอาจจะฝึกซ้อมระยะทางใกล้ๆ แต่ถ้าเราไม่ได้ขี่ด้วย “คุณภาพ” (ขี่ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในตารางฝึก) เราก็เสียเวลาส่วนใหญ่ไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้เขียนจะเน้นการใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมครั้งหนึ่ง ๆ เป็นเกณฑ์กำหนดมากกว่าระยะทางทั้งนี้ต้องยึดวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเป็นหลัก (ระยะเวลาของการฝึกซ้อมไม่เท่ากัน) เช่นต้องการฝึกความอดทน (Endurance) และเผาผลาญไขมัน (Burning Fat) จะใช้ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงต่อการฝึกหนึ่งครั้ง แต่ถ้าต้องการฝึกความเร็วใช้เวลา 30 – 90 นาที หรือฝึกกำลังจะใช้ระยะเวลา 60-120 นาที เป็นต้น เหตุผลก็คือ เพราะว่า “ร่างกายของคนเรานั้นทำงานตามระยะเวลาที่ถูกใช้ไม่ได้ทำงานตามระยะทางที่มันเดินทางไปได้นั่นเอง”

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการฝึกซ้อมที่ระยะใกล้ ๆ ในฤดูแข่งขันเราอาจต้องฝึกซ้อมขี่ด้วยปริมาณที่เท่า ๆ กับที่เราจะเจอในสนามแข่งขันที่จะมาถึง สมมุติว่าเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร ถ้าเราพยายามฝึกซ้อมขี่ในระยะนี้เราอาจหมดแรงเสียก่อน เพราะการฝึกขี่ความอดทน (Endurance Ride) เราขี่ด้วยความเร็วที่ช้ากว่าการแข่งขันมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันจริง ๆ ไปหลายชั่วโมง แต่ในทางตรงกันข้ามเราสามารถคำนวณเวลาคร่าว ๆ ได้ว่า เราจะใช้เวลาในการแข่งขันประมาณเท่าใด สมมุติว่าใช้เวลา 3.5 – 4 ชั่วโมงเราควรฝึกขี่ด้านความอดทนตามระยะเวลานั้นจะได้ผลที่ดีกว่าครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความจักรยานที่เกี่ยวข้อง