ss

22 ส.ค. 2554

ระบบเกียร์ของรถจักรยาน ตอนที่ 2 “Shift Cable and Shift Cable Casing”

            
2. สายเกียร์และปลอกสาย (Shift Cable and Shift Cable Casing)    
สายเกียร์ทำมาจากลวดเส้นเล็ก ๆ นำมาขวั้นเป็นเกลียวกล้ายกับสายลวดสลิง สายเกียร์จะแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ ได้แก่                                                                                                                                                              
 - Plain Cable เป็นสายโลหะธรรมดาไม่มีอะไรเคลือบอยู่จึงมีโอกาสสกปรกหรือเป็นสนิมได้ ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ                                                                                                                            
- Coated Cable เป็นสายโลหะเคลือบผิวด้วยสารสังเคราะห์ได้แก่ Teflon มีผลช่วยลดความเสียดทานระหว่างตัวสายกับปลอกสายทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ราบรื่นขึ้น และยังช่วยลดโอกาสการเกิดสนิมของสายเกียร์ได้ 

                สายเกียร์จะสอดร้อยไปในปลอกสายแล้วเดินไปตามตัวถึงจักรยาน การเดินสายเกียร์จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ


1.  เดินไปตามท่อบน (Top Tube) จะใช้กับสับจานชนิดดึงบน ส่วนสายที่ดึงตีนผีจะเดนไปตามตะเกียบอาน (Seat Stay) การเดินสายโดยวิธีนี้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการดึงสับจาน เพราะแนวของสายเกียร์จะค่อย ๆ โค้งไปตามปลอกสายจากท่อบนลงมาที่ท่ออาน ทำให้ไม่ต้องออกแรงในการดึงสับจานมากนัก

2.  เดินไปตามท่อล่าง (Down Tube) จะใช้กับสับจานชนิดดึงล่าง ส่วนสายที่ดึงตีนผีจะดินไปตามตะเกียบโซ่ (Chain Stay) วิธีเดินสายไปตามท่อล่างเป็นที่นิยมกันในหมู่เสือหมอบและเสือภูเขาบางยี่ห้อ การเดินสายวิธีนี้จะใช้ปลอกสายน้อยกว่าวิธีการเดินตามท่อบน แต่มีข้อเสียที่สายเกียร์จะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งสกปรกหรือโคลนทำให้เกิดสนิมได้ง่าย และสายเกียร์ที่ดึงสับจานก็จะต้องมีการวกอ้อมกระโหลกขึ้นไปโดยอาศัยร่องพลาสติกเป็นตัว Guide ทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งจานหน้าจะค่อนข้างกินแรงกว่าวิธีเดินตามท่อบน และเมื่อสายเกียร์บริเวณนั้นเป็นสนิม จะทำให้มีความฝืดมากขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความจักรยานที่เกี่ยวข้อง